..

Varför bor barn i familjehem?

Barn bor i familjehem av många olika orsaker. En del barn kan inte bo kvar hemma på grund av att barnets föräldrar har egna stora problem. Andra barn kan inte bo hemma på grund av sina egna svårigheter som under en period kan vara så stora att man som förälder behöver hjälp med att barnet bor någon annanstans än hemma. Det sista är vanligare när det gäller tonåringar som inte kan bo kvar hemma, till exempel en tonåring som använder droger, umgås med kriminella eller utsätter sig för någon annan fara.